สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ยินดีต้อนรับ
ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ออกติดตาม เยี่ยมชมให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะ แก่คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในกิจกรรมซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนฯ
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ออกติดตาม เยี่ยมชมให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะ แก่คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในกิจกรรมซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนฯ
ผอ.เขต พบเพื่อนครู แบบ Surprise visit ณ โรงเรียนศิริบ้านไร่
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ชมรมข้าราชการบำนาญและผู้สูงอายุโนนไทยพระทองคำ
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ออกติดตาม เยี่ยมชมให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะ แก่คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในการซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนฯ
กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
ผู้ตรวจราชการจากสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 13 พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมและชมศูนย์การเรียนรู้เกลือสินเธาว์พันดุง
เด็กชายธณัฐพล บ่อกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบุเขว้า สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณเด็กดีเด่น ประจำปี 2566
เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนบุรี นักเรียนโรงเรียนโนนไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี พร้อมเข้ารับมอบโล่รางวัลและเกียรติคุณบัตรเด็กดีและยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา เดินทางไปรับ Smart Device จำนวน 15 เครื่อง ในงานแถลงข่าวความคืบหน้าโครงการ
โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ "รัฐราษฎร์รังสรรค์เกมส์"
โรงเรียนด่านขุนทด และโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ร่วมการแข่งขัน "สพฐ. - ไทยฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 18" ปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บัตรหลานของครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
แก้ไข ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐกาตาร์
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design ครั้งที่ 3
เผยแพร่ผลงาน
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC โรงเรียนบ้านนา นายสมรัฐ ดวงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา
รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนบ้านนา นายสมรัฐ ดวงกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา
ผลการใช้กระบวนการนิเทศแบบกลับด้าน ผ่านรายการ Show Share Shop Let's Talk สู่การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
รูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านความเป็นนักนวัตกร ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
นายจำนงค์ เพียกขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปรง (ประเมินโครงการ)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง (โกศลสังเคราะห์)สพป.นครราชสีมา เขต 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 1 ห้องชั้นบน 4 ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป.นครราชสีมา เขต 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป.นครราชสีมา เขต 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.2/28 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพป.นครราชสีมา เขต 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ม.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนบ้านนา สพป.นครราชสีมา เขต 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2ชั้น 5 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ม.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป.นครราชสีมา เขต 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำ 6 ที่ /49 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ม.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป.นครราชสีมา เขต 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2ชั้น 5 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ม.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ม.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สพป.นครราชสีมา เขต 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร 212 ล/57ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 66
ประกาศ สพป.นครราชสีมา เขต 5 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการครุภัณฑ์การศึกษา (เลือกรายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 65
Korat5 Channel

 
Facebook

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
การบริหารเงินงบประมาณ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    มกราคม 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/06/2021
ปรับปรุง 27/01/2023
สถิติผู้เข้าชม 663652
Page Views 1644332

ปิดหน้านี้