ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง

1. เรื่อง โฆษณาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้
2. เรื่อง จัดฟัน...ให้คุ้มค่า ปลอดภัย เลือกคลินิกที่ได้มาตรฐาน
3. เรื่อง ฉลากสินค้า...ทำไมถึงสำคัญต่อผู้บริโภค?
4. เรื่อง ซื้อสินค้าออนไลน์ ของก็ไม่ได้ บางทีก็ชํารุด ทํายังไงดี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
https://drive.google.com/drive/folders/1LQzuZjnhu9v6K8YkfUen4vcY6yWpjWlw
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566,14:21   อ่าน 59 ครั้ง