กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
ผลงานภาพวาดของ เด็กชายณัฐวุฒิ ทำสันเทียะ นักเรียนชุมนุมศิลปะบ้านจาน โรงเรียนบ้านจาน ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดเด็ก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี
เด็กชายณัฐวุฒิ ทำสันเทียะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านจาน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมประกวด
โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกผลงานร่วม
จัดแสดงนิทรรศการภาพวาดเด็ก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ โรงเรียนบ้านจาน และนักเรียนชุมนุม
ศิลปะบ้านจาน ที่ส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมประกวด ได้รับเกียรติบัตรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,23:35   อ่าน 188 ครั้ง