ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
คณะกรรมการประเมินฯ ออกประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
สายงานบริหารสถานศึกษา โดย ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5, นายนุกูล ขันขะ ผอ.โรงเรียน
บ้านหนองบัวละคร และ นางนุชรินทร์ ชาพันดุง ศึกษานิเทศก์ ออกประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้รับการประเมิน ได้แก่ นางสุทิสา ภู่พงษ์พัฒน์ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองแค การประเมิน
ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2564,21:19   อ่าน 45 ครั้ง