ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
ผอ.เขต พบเพื่อนครู แบบ Surprise Visit ณ โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ โรงเรียนบ้านจะบู และโรงเรียนบ้านโนนระเวียง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

         วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ลงพื้นที่พบเพื่อนครู
แบบ Surprise Visit เพื่อตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 พร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารจัดการการเปิดเรียน
แบบ On-Site ณ โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ โรงเรียนบ้านจะบู และโรงเรียนบ้านโนนระเวียง อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2564,21:50   อ่าน 67 ครั้ง