ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประชุมประธานศูนย์ฯ 1 - 6 เตรียมงานวันครู 2565

วันที่ 12 มกราคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธาน
ประชุม
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์ฯ 1 - 6 (อ.ด่านขุนทด)
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน
และเตรียมงานวันครูของอำเภอด่านขุนทด ณ ห้องประชุม
บุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5 ภายใต้มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2565,15:04   อ่าน 35 ครั้ง