ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากุดพิมานหนองกราด (ศูนย์ฯ 3)

            วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้ นางนภาพรรณ นาดี
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษากุดพิมานหนองกราด (ศูนย์ฯ 3) ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองกราดวัฒนา อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,15:44   อ่าน 22 ครั้ง