ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และสินทรัพย์

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางกนิษฐา ช่างถม รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่
ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และสินทรัพย์ ของโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษากุดพิมานหนองกราด (ศูนย์ฯ 3) ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
การเงิน บัญชี พัสดุ และสินทรัพย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,20:31   อ่าน 32 ครั้ง