ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ดร.จักราวุธ วิจบ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 1
ปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และนำฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ "น้ำ" ให้แก่ผู้เข้ารับ

การอบรม ณ หอประชุมคูณพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5

โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2566,10:59   อ่าน 20 ครั้ง