ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ดร.จักราวุธ วิจบ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานการคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการ
จากโรงเรียน และ สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาและครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในคู่มือ เพื่อส่งผลการคัดเลือก

ให้กับเขตตรวจราชการต่อไป ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5

โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2566,11:22   อ่าน 25 ครั้ง