กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแปรง สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา (ขนาดเล็ก) ปีการศึกษา 2564
วันที่ 2 ธันวาคม 2564  โรงเรียนบ้านแปรง สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 รับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษา (ขนาดเล็ก) ปีการศึกษา 2564 โดย 
นายสุภีร์  สีพาย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 ประธานการประเมินฯ
และคณะกรรมการประเมินฯ 
 

ในการนี้ ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นเกียรติในการประเมินครั้งนี้  โดยนายจำนงค์ เพียกขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปรง พร้อมคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ 
ณ โรงเรียนบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2564,17:49   อ่าน 194 ครั้ง