กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและ นักเรียนโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้
นางนภาพรรณ นาดี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วย นางสาวบัวคำ จำปา ศึกษานิเทศก์
นางมธุริน แผลงจันทึก นางโสจิรัตน์ พบขุนทด นักวิชาการศึกษา และนายกิตติพล สนทองหลาง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากกักตัว
เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2564,17:46   อ่าน 54 ครั้ง