กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
นิเทศ ติดตามนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

      วันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในการออกนิเทศ ติดตาม
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิ
ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม-
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 12 และ รุ่นที่ 13 ได้แก่ นางสาวณัฐณิชา
 กามขุนทด นักเรียนชั้น ม.6
และนางสาวปรียาภรณ์
 อุต้น นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนด่านขุนทด โดยมีนางวนาสวรรค์ ช่างเกวียน นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางโสจิรัตน์ พบขุนทด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมต้อนรับ 
 
ภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,17:21   อ่าน 35 ครั้ง