กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
การนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบุญเหลืออนุสรณ์ (ศูนย์ฯ 15)

           วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศ
ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ที่ 2/2565 ประกอบด้วย นางสาวศิริพรรณ ไชยวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านโพนไพล
ประธาน พร้อมด้วย นายอนันต์
​ขำโพธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบุเขว้า,​ นายถาวร ​ พันธ์สำโรง ผอ.โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2),​
นางเสาวลักษณ์ ​ เลิศฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา,​ นางสาวพิมพ์ใจ​
จอดสันเทียะ​ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหอย
และนายสัมพันธ์ ​ อุบลภคพงศ์​ ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ ดำเนินการนิเทศ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร​ คณะครู
และบุคลากร ณ โรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบุญเหลืออนุสรณ์ (ศูนย์ฯ 15)

โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2565,21:30   อ่าน 54 ครั้ง