กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
การนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพชรบูรพา (ศูนย์ฯ 5)
                 วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2565 คณะนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 นำโดย
นายจำนงค์
เพียกขุนทด ผอ.โรงเรียนบ้านแปรง ประธานฯ พร้อมด้วย นายสำรวย นิลเขียน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสะแก,
นางพิชามญชฺ์
ภาพัฒน์เมธาสิฐ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปรือ, นางสุทิสา ภู่พงษ์พัฒน์ ผอ.โรงเรียนบ้านคลองแค และ
นางอัจฉรานรี
ทรัพย์ปทุมสิน ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียน
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพชรบูรพา (ศูนย์ฯ 5)
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,20:00   อ่าน 71 ครั้ง