กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
การนิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเทพารักษ์ (ศูนย์ฯ 8)

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศ
ติดตามความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ประกอบด้วย นายพิทักษ์ ชมภูมิ่ง ผอ.โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
ประธาน, นายสังวาล กองขุนทด ผอ.โรงเรียน
บ้านหนองแวง, นายสุทธิพจน์ ทองโม้ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม,
นายอนันต์ มุ่งขอบกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล, นายมนัสถา สีทอง
และนางสาวนภาพร ช่างทำ ศึกษานิเทศก์
ประจำศูนย์ฯ ดำเนินการนิเท
ศ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ณ โรงเรียนในศูนย์พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเทพารักษ์
(ศูนย์ฯ 8)

โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,20:10   อ่าน 61 ครั้ง