กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ "รัฐราษฎร์รังสรรค์เกมส์"
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวณญาธวันดิ์ เกงขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ พร้อมคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ "รัฐราษฎร์รังสรรค์เกมส์" ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนในโรงเรียน
สร้างความสนุกสนานให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา "รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางกนิษฐา ช่างถม
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา
 

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2565,12:34   อ่าน 76 ครั้ง