กิจกรรมศูนย์ฯ/โรงเรียน
เด็กชายธณัฐพล บ่อกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบุเขว้า สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณเด็กดีเด่น ประจำปี 2566
วันที่ 14 มกราคม 2566 เด็กชายธณัฐพล บ่อกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบุเขว้า สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5
เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณเด็กดีเด่น ประจำปี 2566, เกียรติบัตร และทุนการศึกษา จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยนางยุวดี นิ่มสมบุญ รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นผู้มอบ
และทางสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้มอบเกียรติบัตร ให้โรงเรียนบ้านบุเขว้า ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช
สมาคม
สภาสังคมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร โดย นายอนันต์ ขำโพธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบุเขว้า และคณครู ได้เดินทางไปร่วมแสดงยินดี
กับนักเรียนดังกล่าวข้างต้น
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566,17:55   อ่าน 22 ครั้ง