ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ร่วมกับอำเภอด่านขุนทด (อ่าน 21) 05 ธ.ค. 64
นางนภาพรรณ นาดี รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ในนามวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 14) 03 ธ.ค. 64
การพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการสถานศึกษา (1 โรงเรียน 1 การบริหาร) และการจัดการเรียนการสอน (1 คุณครู 1 นวัตกรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 13) 03 ธ.ค. 64
ผอ.เขต พบเพื่อนครู แบบ Surprise Visit ณ โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ โรงเรียนบ้านจะบู และโรงเรียนบ้านโนนระเวียง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 30) 02 ธ.ค. 64
คณะกรรมการประเมินฯ ออกประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 9) 02 ธ.ค. 64
การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 2/1 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด และโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ (อ่าน 14) 02 ธ.ค. 64
สพป.นครราชสีมา เขต 5 จัดพิธีรับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 (อ่าน 19) 02 ธ.ค. 64
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 44/2564 (อ่าน 9) 02 ธ.ค. 64
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 11) 02 ธ.ค. 64
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา​ และผู้บริหารโรงเรียน​ ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่ ​5 ​, 9​ , 10 , 15 ครั้งที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2564​ (อ่าน 20) 02 ธ.ค. 64
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ลงพื้นที่พบเพื่อนครูแบบ Surprise Visit ณ โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ (อ่าน 27) 30 พ.ย. 64
สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน (อ่าน 51) 26 พ.ย. 64
นางนภาพรรณ นาดี รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 3 (อ่าน 18) 26 พ.ย. 64
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting เพื่อรับฟังการชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) (อ่าน 17) 26 พ.ย. 64
พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" (อ่าน 24) 25 พ.ย. 64
ผอ.เขต พบเพื่อนครู (Surprise Visit) ณ โรงเรียนบ้านประดู่งาม อ.ด่านขุนทด และโรงเรียนมาบกราดวิทยา อ.พระทองคำ (อ่าน 21) 25 พ.ย. 64
ผอ.เขตพบเพื่อนครู (Surprise Visit) ณ โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด และโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี (อ่าน 26) 24 พ.ย. 64
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชมรายการ (อ่าน 22) 24 พ.ย. 64
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 21) 23 พ.ย. 64
"กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน" มอบเงินช่วยเหลือ ด.ช.กฤษณ เดชะพันธ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านเจริญผล (อ่าน 14) 23 พ.ย. 64
โครงการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรสร้างแหล่งอาหารเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน (อ่าน 17) 23 พ.ย. 64
ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมต้อนรับและรับมอบนโยบาย จาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 28) 22 พ.ย. 64
ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 8/2564 (อ่าน 25) 22 พ.ย. 64
พิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 40) 22 พ.ย. 64
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ1 ปี ผ่านระบบ E-Meeting (อ่าน 23) 22 พ.ย. 64
การประชุม​ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพชรบูรพา​ (ศูนย์ฯ 5) (อ่าน 18) 22 พ.ย. 64
ผอ.เขต พบเพื่อนครู (Surprise Visit) (อ่าน 20) 19 พ.ย. 64
ผอ.เขต พบเพื่อนครู (Surprise Visit) (อ่าน 24) 18 พ.ย. 64
การอบรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสันเทียะ (อ่าน 29) 18 พ.ย. 64
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2 (อ่าน 45) 17 พ.ย. 64