ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
ประชุมรับฟังแนวทางการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Speification:spec.) (อ่าน 57) 21 มี.ค. 66
สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉินฯ (อ่าน 13) 20 มี.ค. 66
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ นายจำเนียร พรมสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) (อ่าน 36) 20 มี.ค. 66
การประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5 ครั้งที่ 2/2566 (อ่าน 12) 20 มี.ค. 66
ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 13 (อ่าน 17) 20 มี.ค. 66
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ครั้งที่ 2/2566 (อ่าน 19) 20 มี.ค. 66
สพป.นครราชสีมา เขต 5 จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทำวัตรเย็นในสำนักงาน (อ่าน 8) 20 มี.ค. 66
การประชุม ก.ต.ป.น. สพป.นครราชสีมา เขต 5 ครั้งที่2/2566 (อ่าน 24) 16 มี.ค. 66
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมพิธีสงฆ์, พิธีบวงสรวงและพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (อ่าน 16) 16 มี.ค. 66
ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 17) 16 มี.ค. 66
สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 20) 15 มี.ค. 66
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 11/2566 และประชุมทีมบริหารต่อเนื่อง (อ่าน 16) 15 มี.ค. 66
สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉินฯ (อ่าน 24) 14 มี.ค. 66
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฯ ก.ต.ป.น. (อ่าน 5) 14 มี.ค. 66
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประชุมคณะกรรมการร่างรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินฯ, ประชุมคณะกรรมการฯ ติดตามจุดเน้นนโยบายฯ และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 7) 14 มี.ค. 66
สพป.นครราชสีมา เขต 5 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (อ่าน 13) 14 มี.ค. 66
การประกวดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5) 14 มี.ค. 66
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านป้อมยาม ในกิจกรรมเรียนรู้ สาธิตการจัดทำสวนขนาดเล็ก (อ่าน 2) 14 มี.ค. 66
รองฯ จักราวุธ วิจบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเมืองเก่า (อ่าน 26) 10 มี.ค. 66
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 21) 10 มี.ค. 66
สพป.นครราชสีมา เขต 5 จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ทำวัตรเย็นในสำนักงาน (อ่าน 16) 09 มี.ค. 66
สพป.นครราชสีมา เขต 5 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉินฯ (อ่าน 11) 09 มี.ค. 66
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 33) 09 มี.ค. 66
การประชุมสรุปผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 (อ่าน 34) 09 มี.ค. 66
รองฯ กนิษฐา ช่างถม ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในศูนย์ฯหนองหัวฟาน (อ่าน 23) 09 มี.ค. 66
เวทีสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ (อ่าน 13) 09 มี.ค. 66
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมพิธีทำบุญฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ ถวายมุทิตาสักการะ "พระศรีวัชรวิสุทธิ์" (โกวิท อภิปุญฺโญฒ ป.ธ.6, Ph.D.) (อ่าน 13) 08 มี.ค. 66
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 10/2566 และประชุมทีมบริหารต่อเนื่อง (อ่าน 8) 08 มี.ค. 66
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมพิธีฯ ณ วัดด่านใน (อ่าน 16) 08 มี.ค. 66
ดร.จักราวุธ วิจบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาฯ "Master Club สานฝัน ปันน้ำใจ พี่สู่น้อง" (อ่าน 10) 08 มี.ค. 66