ภาพกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 5
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2565 (อ่าน 19) 17 ส.ค. 65
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ (อ่าน 11) 17 ส.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 28/2565 และการประชุมประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ (รอบ 12 เดือน) (อ่าน 7) 17 ส.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 (อ่าน 17) 17 ส.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 14) 17 ส.ค. 65
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ "โคก หนอง นา โมเดล" ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 176) 16 ส.ค. 65
เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA 2022) (อ่าน 30) 15 ส.ค. 65
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5 ครั้งที่ 2/2565 ระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (อ่าน 14) 15 ส.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (อ่าน 11) 15 ส.ค. 65
วันที่สาม การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2565 (อ่าน 8) 15 ส.ค. 65
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม ZOOM (อ่าน 41) 11 ส.ค. 65
การประชุมการพิจารณาเสนอปรับปรุงระเบียบ และกำหนดประกาศ กองทุนสวัสดิการออมทรัพย์และการให้กู้เงิน สพป.นครราชสีมา เขต 5 (อ่าน 26) 10 ส.ค. 65
การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 31) 10 ส.ค. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (อ่าน 62) 09 ส.ค. 65
การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 38) 08 ส.ค. 65
การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 38) 08 ส.ค. 65
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ลงพื้นที่ "ผอ.เขต พบเพื่อนครู" (อ่าน 46) 05 ส.ค. 65
เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากุดพิมานหนองกราด (ศูนย์ฯ 3) (อ่าน 21) 05 ส.ค. 65
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2565 (อ่าน 40) 04 ส.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 24) 04 ส.ค. 65
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายนิเทศ (อ่าน 26) 03 ส.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 26/2565 และการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 (อ่าน 21) 03 ส.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ และคณะ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อ่าน 25) 02 ส.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 31) 30 ก.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 30) 28 ก.ค. 65
ประชุมคัดเลือกประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 23) 28 ก.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 25) 27 ก.ค. 65
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 25/2565 (อ่าน 25) 27 ก.ค. 65
การคัดเลือกเด็กดีศรีโคราช 5 (เด็กและเยาวชนดีเด่น) (อ่าน 36) 26 ก.ค. 65
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ลงพื้นที่ "ผอ.เขต พบเพื่อนครู" (อ่าน 28) 25 ก.ค. 65